Portland Public Schools Head Start
503 916 5724
4800 NE 74th avenue
Portland, Oregon 97218
www.pps.net/head-start

Chào mừng bạn đến với chương trình sàng lọc ASQ Online!

View description Hide description

Bởi vì 5 năm đầu đời của con mang ý nghĩa rất quan trọng, nên chúng tôi muốn giúp bạn mang đến cho con sự khởi đầu tốt nhất. Bạn vừa được mời tham gia chương trình Bảng hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn, Phiên bản thứ ba (ASQ-3), nhằm giúp theo dõi quá trình phát triển của con mình. Bảng hỏi có thể sẽ gửi đến bạn mỗi 2, 4, hoặc 6 tháng một lần. Bạn sẽ trả lời các câu hỏi về những gì con bạn có thể làm được hoặc không làm được. Bảng hỏi bao gồm các lĩnh vực phát triển của con như kỹ năng giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề, và cá nhân xã hội. Xin điền ngày sinh của con và số tuần con sinh non vào bên dưới để bắt đầu chương trình sàng lọc. Xin lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp cho trang website này được bảo mật và không cho phép bất kỳ ai có thể đọc hoặc tiếp cận, ngoại trừ các nhân viên của chương trình, họ đã mời bạn tham gia vào chương trình sàng lọc này.(viết “0” nếu không sinh non)


Tôi đã được cung cấp và đọc thông tin về Bảng hỏi Độ tuổi và Giai đoạn phát triển, và tôi muốn cho con tôi tham gia vào chương trình sàng lọc trực tuyến này. Tôi sẽ điền đầy đủ vào bảng hỏi về sự phát triển của con và nhanh chóng gửi bảng trả lời vào hệ thống điền bảng hỏi trực tuyến dành cho gia đình.  Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem lại chính sách bảo mật được tìm thấy ở đây.

Bằng cách hoàn thành sàng lọc này, bạn đồng ý với Portland Public Head Start để được xem xét sàng lọc phát triển này.

Lưu ý: Khi nhấp vào "Gửi", nghĩa là bạn đã đồng ý với cả Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối dành cho gia đình và bất kỳ thông tin thỏa thuận hoặc ủy quyền nào được nêu trên trang này.